Energetický certifikát je nutnosť. U nás ho získate ZDARMA!

Dom bez energetického certifikátu neprejde kolaudáciou. U nás ho dostanete zdarma!

Všetky novopostavené alebo rekonštruované budovy na bývanie sú povinné splniť požiadavku na primárnu energiu v triede A1. Preto iné ako nízkoenergetické domy nemôžu byť skolaudované.

Čo vplýva na energetickú náročnosť?

Na výslednú energetickú náročnosť má vplyv viacero faktorov. Výber pozemku, orientácia budovy na ňom, ako aj orientácia voči svetovým stranám. Záleží aj na výbere materiálového a konštrukčného riešenia domu a tiež na veľkosti a rozmiestnení presklených plôch. Certifikát A1 sa dá získať o čosi ľahšie, ak máte riadené vetranie so spätným získavaním tepla. Rovnako aj tie montované domy, v ktorých sa využívajú obnoviteľné zdroje energie.

Energetický certifikát je verejná listina podliehajúca centrálnej registrácii a podľa zákona je potrebné mať pri kolaudácii originál. Ten ľahko spoznáte podľa toho, že je takmer na každej strane opečiatkovaný a podpísaný osobou, ktorá má oprávnenie tieto certifikáty vydávať.

Energetický certifikát k montovanému domu ZDARMA

Našim zákazníkom chceme cestu k novému bývaniu čo najviac zjednodušiť, preto ako bonus k montovanému domu od nás získate aj energetický certifikát bez zbytočného doplácania.

Članok môžete komentovať ...